project management

PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV

project management

PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV

projektMng1000

Disponujeme dobre organizovaným tímom a systémom riadenia projektov.

Vieme ako dôležitý je efektívne a nákladovo orientovaný proces projektu. Projektoví manažéri sú jazykovo vybavení (nemecký a anglický jazyk), sú školení ako plánovať a opatrne riadiť každý krok, koordinovať činnosti všetkých zainteresovaných strán v rámci časového harmonogramu, aby mohol byť projekt odovzdaný v dohodnutom termíne. Individuálny prístup k zákazníkovi je prirodzenou súčasťou našej práce.

výroba

PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV

vyroba1000

Naša výroba spĺňa nároky najvyššej kvality s dôrazom na detail. Kontrola kvality a osobná zodpovednosť našich pracovníkov je zabezpečená na každej úrovni výrobného procesu.

Moderné strojové portfólio a široká kooperačná sieť spoľahlivých partnerov nám umožňujú vyrábať zákazky aj najväčších rozsahov v zmluvne dohodnutom termíne. Preto už mnoho rokov realizujeme náročné projekty pre domácich i zahraničných klientov. Výrobnému zázemiu dominujú stroje s CNC technológiou. Súčasťou produkcie a dodania je aj kovovýroba, čalúnická výroba, práca so sklom a umelým kameňom.

výroba

Technológie a skúsenosti

montáž

Profesionalita na všetkých úrovniach

montáž

Profesionalita na všetkých úrovniach

dielnaIdona_1920x1280

Náš tím montážnikov a spolupracovníkov dodržiava pravidlá projektového manažmentu a ústretovej komunikácie.

Profesionálna montáž IDONA fyzicky spája výrobnú kvalitu značky s dôrazom na finálny detail.

K osobnej výbave pracovníkov montáže patrí znalosť cudzích jazykov a skúsenosti na medzinárodných projektoch.

poradenstvo

Korektné partnerstvo a efektivita

poradenstvo1000

Podstata úspešného projektu spočíva v detailoch. Vieme zosúladiť kreatívnu ruku architekta s výrobným procesom s cieľom vytvoriť individuálny štýlový interiér.

Tím našich skúsených špecialistov zaisťuje najnovšie kvalitné a presné technické riešenia a v rámci profesionálneho poradenstva poskytujeme value inžiniering (cost hunting – selekcia najvhodnejších ekonomických možností).

poradenstvo

Korektné partnerstvo a efektivita