Európsky fond regionálneho rozvoja

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014–2020

logo_ministerstvoDopravyVystavbySR_240x60

Spoločnosť IDONA spol. s r.o. zrealizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií a ich zavedením do ostrej výrobnej prevádzky v spoločnosti v rámci výrobného procesu nábytku a interiérového vybavenia v našej spoločnosti.

Informácie o Operačnom programe
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
nájdete na www.opii.gov.sk

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti IDONA, spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti
prostredníctvom inovácie výrobného procesu

Názov a sídlo prijímateľa

IDONA spol s r.o., Trenčianska cesta 31
957 01 Bánovce nad Bebravou

Miesto realizácie projektu

Bánovce nad Bebravou

Kontrahovaná výška NFP

156 086,42 EUR