Apponyiho palác

Lokalita

Bratislava, Slovensko

Rok realizácie

2008

Architekt

Bouda a Masár

Services

Výroba atypického nábytku pre historické exponáty múzea. Zariadenie vstupných priestorov, šatní, naväzujúce na zariadenie Starej radnice.

O projekte

Apponyiho palác je rokokový dom a národná kultúrna pamiatka v mestskej časti Staré Mesto v Bratislave, dnes je súčasťou Starej radnice.